Svimmelhed

Svimmelhed er ingen selvstændig sygdom men et symptom. Det kan dog  være et stort handicap der indskrænker folks aktive sociale liv og forringer livskvaliteten.

Der er flere former for svimmelhed. Normalt inddeler man det i gyratorisk/rotations (man eller tingene kører rundt), nautisk (skibsgulv der gynger), der kan også være symptomer som øresusen, nedsat hørelse, kvalme/opkast og hovedpine.

Når patienter bliver svimle er det fordi balancesystemet bliver påvirket, så der opstår modstridende oplysninger til hjernen. Balancesystemet er meget kompleks men består kort fortalt af: synet, balanceorganet i det indre øre, nerver fra led og muskler i hele kroppen. Disse informationer integreres i hjernen og bruges til at styre muskler og led til at holde balancen eller gøre hvad vi vil.  Hvis en eller flere af disse bliver påvirket eller mangler, eller muskelkontrollen er for dårlig så der ikke kan korrigeres ordentligt, risikerer man at blive svimmel, lige fra let ubehag til at kunne falde ud af sengen.

Der er forskellige årsager til svimmelhed og selv om det hyppigt er ufarligt, skal der altid laves en grundig undersøgelse for at udelukke alvorlig sygdom. To hyppige årsager til svimmelhed er Cervicogen (kommer fra fastlåste led og spændte muskler) i især nakken eller fra såkaldte otoliter (øresten) der ligger forkert i balanceorganet. Der er mange andre årsager til svimmelhed men disse ligger udenfor kiropraktorens arbejdsområde og vil ikke blive nævnt her.

Svimmelhed er hyppigt forekommende hos patienter med neurologiske (nerve) sygdomme og ældre. Undersøgelse blandt ældre mennesker i USA hvor man spurgte om de led af svimmelhed viste at 70 % havde det. Hos 95 % af de adspurgte var årsagen øresten som er forholdsvis let at behandle.

Behandlingen af øresten foregår ved at patienten skal lave nogle specielle øvelser for at de skal ”falde” tilbage på plads, derefter må patienten ikke ligge ned i 2 døgn, dvs. man skal sidde op og sove.

Skyldes årsagen derimod fastlåste led og spændte muskler i nakken vil behandlingen bestå af ledfrigørende behandling, behandling af muskler evt. suppleret med øvelser.

Hvis diagnosen er rigtig vil behandlingen næsten altid være effektiv.

Læs mere om Svimmelhed i Patient Håndbogen.