Sportsskader

I forbindelse med alle former for sport og idræt er der mulighed for skader idet kroppen bruges og presses. Selv små lette idrætsskader skal tages seriøst, idet de ellers kan udvikle sig til kroniske problemer der tager længere tid at kurere, og samtidig kan kræve fravær fra idrætsgrenen og nedgang i den fysiske form.
Typisk deles idrætsskader op i akutte skader og overbelastningsskader.

De akutte skader opstår pludseligt evt. i forbindelse med et fald, vrid, slag eller ved at træde forkert. Skaderne kan variere lige fra en simpel forstuvning til knoglebrud. Der vil tit opstå en hævelse omkring det ramte område, som alt efter skadens art kan komme med det samme eller efter et stykke tid. Behandles efter RICE princippet (Ro, Is, Compression, Elevation). En hurtig indsats efter skadens opståen vil ofte mindske følgerne efter skaden.

Overbelastningsskader kan også opstå pludseligt men behøver det ikke. Skaden vil have været længere om at opstå og skyldes forkert og/eller for hård belastning af kroppens væv. Den viser sig ofte ved en inflammationstilstand (steril betændelse) i sener, ledbånd, slimsække eller bittesmå brud i knogler. Behandling af denne type skader kan være langvarig og kræver som regel en pause fra pågældende idrætsaktivitet. Behandlingen vil nogle gange kræve ændring af teknik, træning, mv.

For at mindske risikoen for skader er det vigtigt at man ikke overbelaster sin krop for meget og for længe afhængig af ens form, og varmer op inden. Fornuftigt udstyr og teknik vil også mindre risikoen for overbelastningsskader.

Man skal derudover altid huske at lytte til de signaler kroppen sender.