Skulder- og Armssmerter

Skuldersmerter opstår oftest pga. overbelastning af muskler og sener omkring skulderleddet, eller i forbindelse med fald og sportsskader. De kan også komme fra irriterede led, muskler og nerver fra nakken eller gener længere ude i armen som ved f.eks. musearm eller tennisalbue.
Kiropraktisk behandling vil være rettet mod at normalisere funktionen led og muskler i nakkeskulderregion vha. manipulation, muskelteknikker, information vedrørende arbejdsstillinger og evt. øvelser.

Tennisalbue eller golfalbue skyldes en steril betændelsestilstand i henholdsvis stræk- eller bøjemusklernes tilhæftning på yder- (tennisalbue) eller indersiden (golfalbue) af albuen. Tilstanden skyldes ofte en overbelastning af de involverede muskler og sener, og opstår tit i forbindelse med ensformige bevægelser som f. eks tennis/golf, arbejde med mus, male, etc. Kiropraktisk behandling kombineret med aflastning vil næsten altid være effektivt.

Smerter omkring håndleddet

Håndleddet består af 8 håndrodsknogler (2 rækker med 4 i hver) der sammen med de to lange knogler fra underarmen danner håndleddet. Dette giver et meget komplekst led, da der er led imellem alle håndrodsknoglerne indbyrdes. Smerter i håndleddet vil ofte skyldes overbelastninger fra fald, dårlige arbejdsstillinger eller tidligere brud. Håndrodens knogler kan herved forskubbe sig og/eller låse sig fast, hvilket medfører smerter/stivhed i selve håndleddet og kan medføre gener af de muskler og sener som herved påvirkes og eventuelt overbelastes. Behandlingen vil bestå af ledfrigørende behandling evt. kombineret med stræk og øvelser.

Nerveirritations syndromer

Der findes flere forskellige steder fra nakken og ned til håndleddet hvor stramme og spændte ledbånd og muskler kan klemme på en nerve. Symptomerne vil være prikken, soven eller følelsesløshed længere nede i armen, hyppigst underarm og hænder.
Kiropraktisk behandling vil være rettet mod at fjerne irritationen omkring nerven ved hjælp af manipulation, forskellige muskelteknikker, kombineret med relevante øvelser.