Scheuermanns Sygdom

Scheuermanns sygdom er kendetegnet ved kileformede hvirvler set fra siden af ryggen. De sidder hyppigst mellem skulderbladene, og vil her gøre ryggen mere rund/krum. De kileformede hvirvler kan også sidde i den øverste del af lænden, hvor de vil gøre lændesvajet mindre og medføre en mere ret eller lige ryg set fra siden.

Årsagen kendes ikke, men diagnosen stilles ved hjælp af et røntgenbillede. Der er en væsentlig arvelig tendens, og den forekommer hyppigere hos drenge end piger.

Symptomerne vil oftest være periodevis lokal træthedsfornemmelse og smerter i relation til idrætsaktivitet og rygbelastning især hvis den er lokaliseret omkring den øvre del af lænden.

Kiropraktisk behandling vil bestå af manipulation af fastlåste led i rygsøjlen suppleret med behandling af den omkringliggende muskulatur, samt information om brug af ryggen herunder rådgivning af idrætsaktiviteter og fremtidigt erhverv.

Ved svære tilfælde kan korset behandling i sygehusregi komme på tale.