Børn hos Kiropraktor

Det er rimelig normalt at folk antager at børn generelt ikke får smerter i muskler og led, og når de har, bliver det desværre sjældent taget særligt alvorligt, men betegnes ofte vokseværk eller pjat.

En PhD afhandling fra Rygforskningscentret i Ringe på Fyn fra 2005 viste dog, at en del børn har smerter i muskler og led som f.eks. lænden.

En tilfældig gruppe på 412 40-årige og 439 13-årige blev adspurgt om lænderygsbesvær, og det viste at lænderygbesvær i den seneste måned blev rapporteret af 42 % voksne og 22 % børn.

Inden for det sidste år var tallene hhv. 69 % og 41 %.

Blandt voksne havde 28 % søgt hjælp for lænderygbesvær; blandt børnene 8%.

Det er således let at konkludere at lændesmerter er almindelige hos børn 13 års alderen, men man ved fra andre undersøgelser at det kan ses endnu tidligere.

Lændesmerter hos børn er én blandt flere prædikotorer for lændesmerter som voksen. Der er derfor god grund til både at behandle børn med rygsmerter, men især også forebygge lændesmerter hos børn og unge for at mindske risikoen for lændesmerter senere i livet.

Der er fundet sammenhænge mellem lændesmerter og meget lavt aktivitetsniveau, samt sportsudøvere på konkurrenceplan. Derudover er der i nogle undersøgelser fundet sammenhæng mellem stillesiddende aktiviteter (Pc, spil, tv), hvorimod dette ikke har kunnet bekræftes i andre. Det samme gælder for overvægt. Hovedparten af danske unge i alderen 13-19 år har et fritidsjob og ca. 1/3 del har et fysisk belastende job. I denne gruppe fandt man en relativ høj andel af lændesmerter.

Det tyder således på at for lidt eller for meget fysisk aktivitet øger forekomsten af rygsmerter hos børn.

En ting er dog sikker: Hvis ens barn klager over gener i muskler og led skal det tages alvorligt.